ALGEMEEN:

Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen/investeren kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggings/investeringsbesluit betreffende financiële instrumenten moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie. De opstelling van teksten doet Forexgroentje niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Forexgroentje of ik zelf is niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie, wisselkoersen of algemene marktgegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling. Check altijd de website van een eventueel vermelde aanbieder voor de meest actuele informatie.


COPYRIGHT:

Al de gepubliceerde teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Forexgroentje en vallen onder het copyright. Niets mag gebruikt worden zonder mijn schriftelijke toestemming. Zodra een lezer een reactie geplaatst heeft valt deze onder het copyright van Forexgroentje.


PRIVACY:

Forexgroentje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je kunt Forexgroentje bereiken via onderstaand mailadres:

info@forexgroentje.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Forexgroentje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

1 en 2 worden bewaard als je reageert op een post.

2 wordt bewaard als je je inschrijft voor het ontvangen van een email zodra er een nieuwe post verschijnt. De andere punten worden anoniem geregistreerd door Google Analytics, Jetpack en Siteground ten behoeve van analyse van websitestatistieken en door affiliate partijen zoals bol.com en Google AdSense om transacties te kunnen toewijzen als afkomstig via deze site.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Forexgroentje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Forexgroentje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van een e-mail zodra er een nieuwe post verschijnt als je je ingeschreven hebt voor deze aparte dienst

– Het verzenden van e-mails over acties een aanbiedingen die Forexgroentje is tegengekomen, indien je je voor deze aparte dienst hebt ingeschreven

– Het kunnen blokkeren van de reactiemogelijkheid van iemand die een of meerdere reacties plaatst die volgens het oordeel van Forexgroentje ongepast zijn

– Forexgroentje analyseert via Google Analytics en Jetpack jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Forexgroentje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Je e-mailadres worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor de dienst van het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Je naam en e-mailadres worden bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan.


Delen van persoonsgegevens met derden

Forexgroentje deelt je naam en e-mailadres met Mailchimp indien je je ingeschreven hebt voor het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Via hen ontvang je namelijk de e-mail zodra er een nieuwe post geplaatst is. Hun privacybeleid vind je hier.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Verder delen we geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hier voor het cookiebeleid van Forexgroentje.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Forexgroentje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om het e-mailadres dat we eventueel van jou in ons bezit hebben naar je toe te sturen. Je bewaarde naam in een reactie onder een post kun je inzien in de desbetreffende reactie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te mailen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Forexgroentje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Forexgroentje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email.


PARTNER RELATIES:

Deze site kan een vergoeding krijgen wanneer je via een link op deze site overgaat tot aanschaf van of gebruik gaat maken van sommige producten of diensten genoemd op deze site. Dit kost jou niets extra en is een volledig optionele en naar mijn mening mooie manier om dit blog te steunen. Dit zijn producten of diensten waar ik volledig achter sta en die ik over het algemeen zelf gebruik of gebruikt heb. Ik ben hier zeer kritisch in. Ik accepteer verzoeken om een promotieartikel te schrijven, maar alleen nadat ik het product/de dienst zelf uitvoerig heb getest.


REACTIES

Reacties kunnen ten alle tijden zonder verdere aankondiging en uitleg niet geplaatst, gemodereerd of verwijderd worden door Forexgroentje. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Forexgroentje. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Indien u een reactie t bent u hiermee akkoord.