FOREX A-Z

Hier onder een lijst met alle forex termen die ik al ben tegen gekomen tijdens mijn forex-reis. Naast een korte uitleg vind je ook alle relevante blogposts per term.

Mis je nog een term? stuur deze door via het contactformulier en dan behandel ik hem vast binnenkort!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

De ask prijs (vraagprijs) ook wel ‘buy price’ of ‘laatprijs’ genoemd is de prijs waarvoor handelaren de base currency kunnen kopen. 

Meer informatie in de volgende blogs:
– Koers, bid, ask en spread

 

Is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: AUD/USD.

Is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: AUD/USD.

B

De bid price, ook wel de ‘sell price’ genoemd, is de prijs waarvoor handelaren de base currency kunnen verkopen. 

Meer informatie in de volgende blogs:
– Koers, bid, ask en spread

 

De base currency (basisvaluta) is de eerste munteenheid in het paar. De waarde ervan is vastgesteld ten opzichte van de waarde van de counter currency. De eerstgenoemde valuta in een valutapaar is de base currency. Bijvoorbeeld bij EUR/USD is de EUR de base currency.

De base currency (basisvaluta) is de eerste munteenheid in het paar. De waarde ervan is vastgesteld ten opzichte van de waarde van de counter currency. De eerstgenoemde valuta in een valutapaar is de base currency. Bijvoorbeeld bij EUR/USD is de EUR de base currency.

Een Bear(ish) market is a pessimistische markt met dalende prijzen waarbij de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gedaald.

Broker is een Engelse term en in het Nederlands komt “effectenmakelaar” nog het dichtste in de buurt. De term broker slaat zowel op een persoon als op een bedrijf. De broker als persoon is degene die actief handelt, de broker als bedrijf is degene die de handelaren (plus ondersteunend personeel) in dienst heeft.

Een broker is een lid van de beurs die uitsluitend in opdracht van anderen werkt. De broker neemt opdrachten aan van andere partijen zoals particuliere klanten en van institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hij kan als “makelaar” een koper en een verkoper bij elkaar brengen, of een grote order zelf uithandelen op de beurs. Een broker kan actief zijn in alle financiële producten zoals aandelen, opties en obligaties. Het is de broker ten strengste verboden om voor eigen rekening en risico op de beurs te handelen. Een broker haalt zijn inkomsten uit de commissie op de transacties en heeft zelf geen belang bij de richting van de beurs.

Meer informatie op de volgende pagina:
Brokers

Een Bull(ish) market is a optimistische markt met stijgende prijzen waarbij de prijzen binnen een samenhangende periode met 20% of meer zijn gestegen.

C

Ook wel Sterling genoemd. Is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: GPB/USD paar

 

Een strategie waarbij gebruik wordt gemaakt van negatieve rentes op valutaparen om winst te maken. Deze strategie werkt het beste bij een gelijkblijvende koers.

Meer informatie in de volgende blogs:
– Carry trade strategie

De Candlesticks zijn afkomstig uit Japan en worden door Technische Analisten gebruikt om de valutakoersen te analyseren. Iedere candlestick laat een beweging van de koers zien en toont wat de richting van de koers, openingskoers, sluitkoers, hoogste koers en laagste koers is binnen een bepaald timeframe. Een candlestick bestaat uit een body en een wick.

Een candle is het dunne streepje onder- of bovenaan een candlestick. De candle laat zien wat de hoogste of laagste koers was binnen een bepaalde timeframe.

Een fenomeen waarbij je ontvangen rente/winst weer mee gaat doen in het berekenen van de nieuwe rente/winst. Ook wel bekend als ‘rente op rente’ en wordt door sommigen gezien als het 8e wereldwonder. 

Meer informatie in de volgende blog(s):
– Rente op rente – het 8e wereldwonder of een illusie?

De counter currency is de tweede genoemde valuta in een currency pair. Bijvoorbeeld, in het paar EUR/USD is de USD de counter currency.

Een waarde die bestaat uit een valuta genoteerd tegen een valuta die niet de USD is. De waarde wordt bepaald door de individuele koersen van de twee valuta’s ten opzichte van de USD

Dit zijn valutaparen waar de dollar niet in voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn: EUR/GBP, AUD/ CHF, EUR/JPY, GBP/JPY enz.

De twee currencies (munteenheden) waar de koers uit bestaat. De ene munteenheid wordt gekocht, en de andere is verkocht op het zelfde moment.

D

Day Trading is een strategie waarbij het kopen en verkopen van valutaparen op één en dezelfde dag gebeurt. De dag begint en eindigt daardoor altijd zonder open posities.

Wanneer een forex valuta-paar ‘deprecieert’ daalt het in waarde als gevolg van marktkrachten.

 

Wanneer een open trade met verlies staat wordt dit drawdown genoemd. vaak weergegeven in % van je totale balans saldo. Ook wel ‘floating profit/loss’ genoemd.

Meer informatie in de volgende blogs:
Help ik heb drawdown! 6 vragen om jezelf te stellen bij drawdown

E

Valutaparen welke in zeer mindere mate verhandeld worden. Bestaan vaak uit minder gebruikte valuta’s.

Meer informatie in de volgende blogs:
– Forex valuta’s, majors, minors en exotics

 

F

De FED is een afkorting voor Federal Reserve, de centrale bank van de USA. De FED doet mededelingen met betrekking tot het financiële beleid van de U.S.A. en dit kan van grote invloed zijn op de forex markt.

Fluctuatie is een ander woord voor verschillen of veranderingen in de koers van een forex valutapaar.

Forex staat voor ‘Foreign Exchange’ en betreft de handel in buitenlandse valuta. De handel is gebaseerd op het kopen van één valutasoort en het verkopen van een andere. Met Forex kan men valuta verhandelen en geld verdienen (of verliezen) door te voorspellen welke valuta binnen een bepaald tijdsbestek in waarde zal stijgen ten opzichte van een of meerdere andere valuta.

Meer informatie in de volgende blogs:
– Forex valuta’s, majors, minors en exotics

 

Een vorm van analyse voor o.a. forex. Deze analyse richt zich op de macro-economische factoren die de waarde van een munteenheid beïnvloeden, bijvoorbeeld nieuwsberichten of grote gebeurtenissen.

FX is een afkorting van de term ‘Forex’.

G

To come

H

Het kopen en en verkopen van forex valuta-paren waarbij het ene valuta-paar het risico van het andere valuta-paar beperkt.

I

To come

J

To come

K

Meer informatie in de volgende blogs:

– Koers, bid, ask en spread

 

Kiwi is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar: NZD/USD.

L

Leverage (hefboom) is een optie die brokers aanbieden waarmee je het kapitaal waarmee je handelt kan verveelvoudigen. In feite verlaagt het je margin. Hierdoor heb je meer geld tot je beschikking waarmee je grotere winsten, maar ook grotere verliezen kan behalen. Leverage kan varieren van 1:10 tot wel1:2000 en is afhankelijk van je broker en hoe zij gereguleerd zijn.

Going long betekent dat je speculeert op een stijging van de base-currency. Je koopt hierbij de base-currency.

Loonie is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar USD/CAD

Lot is de standaard unit waarmee je handelt. Één unit staat gelijk aan 100,000 units van de base currency, een mini lot staat gelijk aan 10,000 units, en een micro lot staat gelijk aan 1,000 units.

M

Majors zijn de meest verhandelde valutaparen en bevatten altijd de USD. 

Meer informatie in de volgende blogs:
– Forex, majors, minors en exotics

Margin is het bedrag wat je broker reserveert zodra je een trade opent. Dit is om eventuele koersdalingen op te vangen, de hoogte van je hefboom samen met de lotsize en de beginkoers van de trade bepalen de benodigde margin.

Minors zijn de meest verhandelde valutaparen na de Major valutaparen. 

Meer informatie in de volgende blogs:
– Forex, majors, minors en exotics

N

To come

O

Een order is de instructie van een forex trader aan de forex broker met betrekking tot kopen of verkopen van een bepaald valuta-paar. Een open order is nog gaande waarbij de winsten of verliezen nog niet gerealiseerd zijn (floating profit). Een closed order is afgesloten en de winsten of verliezen zijn verrekend met het saldo op je account.

P

Pip is de kleinste prijs toename in het laatste cijfer in de koers en is meestal het vierde cijfer achter de komma.

Een positie neem je in door een trade te starten. Een positie openen is het kopen / verkopen van één of meerdere lots op de forex-markt. Bijvoorbeeld: je opent een positie door 5 micro-lots EUR/GBP te kopen

Q

To come

R

Rate of quote, is de prijs van een munt in termen van een andere.

Een fenomeen waarbij je ontvangen rente/winst weer mee gaat doen in het berekenen van de nieuwe rente/winst.Ook wel bekend als ‘compounding interest’ en wordt door sommigen gezien als het 8e wereldwonder. 

Meer informatie in de volgende blog(s):
– Rente op rente – het 8e wereldwonder of een illusie?

Risk Capital is het geldbedrag wat een handelaar zich kan veroorloven te verliezen zonder het risico te lopen zijn huidige levensstijl te moeten veranderen.

Rollover, ook wel bekend als ‘swap’ is een rente die wordt ontvangen of betaald wanneer een trade of positie om 23:00 Nederlandse tijd nog open staat en over gaat naar de volgende dag. Wanneer een trade open staat heb je één valuta gekocht en een andere valuta verkocht. Beide valuta’s hebben een eigen rente. het verschil in rente tussen de twee valuta’s bepaald de hoogte van de swapkosten en deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Een strategie die gebruik maakt van de swap om winst te maken is de Carry trade strategie.

S

De spread is het verschil tussen de bid (bied) en de ask price (vraagprijs). Dit verschil is de winst van de broker. Wanneer de bidprice voor EUR/USD 1.05942 en de ask-price 1.05948 dan is de spread 6 pips.

Meer informatie in de volgende blogs:
– Koers, bid, ask en spread

Going short betekent dat je speculeert op een daling van de base-currency. Je verkoopt hierbij de base-currency.

Support levels zijn prijs levels waar de koers niet makkelijk onder komt. Op dat moment neemt het aantal kopers namelijk toe ten opzichte van het aantal verkopers

Standaard lot is de eenheid op de forex-markt en komt overeen met 100.000 units van een currency. Er zijn tegenwoordig ook mini-lots (10.000 units) en het micro-lots (1.000 units).

Startkapitaal is het bedrag of ‘kapitaal’ waar je mee begint met forex trading.

Een Stop loss is een parameter die je in kan stellen bij een order. Dit kun je doen bij het openen van de order, of door de order later aan te passen. Een stop loss zorgt er voor dat een positie niet voorbij een bepaalde koers gaat, zodat wordt voorkomen dat je grote verliezen maakt. Hiermee bepaal je vooraf of tussentijds hoeveel verlies je maximaal wilt lijden op een bepaalde positie. Het is verstandig om altijd met een stoploss te werken.

De swap, ook wel bekend als ‘rollover’ is een rente die wordt ontvangen of betaald wanneer een trade of positie om 23:00 Nederlandse tijd nog open staat en over gaat naar de volgende dag. Wanneer een trade open staat heb je één valuta gekocht en een andere valuta verkocht. Beide valuta’s hebben een eigen rente. het verschil in rente tussen de twee valuta’s bepaald de hoogte van de swapkosten en deze kunnen zowel positief als negatief zijn.

Een strategie die gebruik maakt van de swap om winst te maken is de Carry trade strategie.

Swissy is een veel gebruikte uitdrukking in de forex-wereld voor het forex valutapaar USD/CHF.

T

Een Take profit is een parameter die je in kan stellen bij een order. Dit kun je doen bij het openen van de order, of door de order later aan te passen. Een Take profit zorgt er voor dat een positie niet voorbij een bepaalde koers gaat, zodat orders bij een bepaalde winst automatisch sluiten. Hiermee bepaal je vooraf of tussentijds hoeveel winst je maximaal wilt nemen op een bepaalde positie. Het is verstandig om altijd met een take profit te werken. Een take profit kan altijd aangepast worden wanneer je verwacht dat de koers nog verder zal dalen/stijgen.

Deze analyse richt zich op de trends en patronen van de koers van een valuta-paar. Het gaat er vanuit dat toekomstige bewegingen kunnen worden voorspeld op basis van het verleden.

Trading is het handelen in bijvoorbeeld valuta’s.

Een Trend is een consistente lijn van currency prices in een bepaalde richting, zoals omhoog, of omlaag. Handelaren proberen trends te ontdekken in deze trend om hun kansen te vergroten. Wanneer de koers van een currency pair duidelijk omhoog of omlaag gaat dan spreken we van een trend. Wanneer de koers omhoog gaat dan spreken we van een ‘uptrend’ of ‘bullish trend’ en wanneer de koers omlaag gaat dan spreken we van een ‘downtrend’ of ‘bearish trend’. Wanneer geen trend te herkennen is en de koers om en nabij hetzelfde niveau blijft spreken we van een ‘ranging trend’.

Er is sprake van een trend reversal wanneer de oorspronkelijke trend wordt doorbroken en de koers in de tegenovergestelde richting gaat van de oorspronkelijke trend.

U

To come

V

Een betaalmiddel waarmee betaald en gehandeld kan worden, bijvoorbeeld de Euro of de USD.

Meer informatie in de volgende blogs:
– Valuta’s, majors, minors en exotics

 

W

De welkomstbonus is een bonus in de vorm van extra geld, gratis aandelen of transactie tegoed of zelfs een gratis startkapitaal welke worden gegeven aan klanten met een nieuw account bij de broker. 

De ratio van het aantal winstgevende trades ten opzichte van het aantal verliesgevende trades. Hierbij wordt geen rekening gehouden met hoeveel geld er is gewonnen of verloren.
Win ratio = Winstgevende trades / Verliesgevende trades

X

To come

Y

To come

Z

To come

Wat zoek je?

Helaas doordat ik ook een gewone baan heb is forex in 2022 op een iets lager pitje komen te staan, maar de vlam brand nog steeds in mij om kennis te vergaren en te delen. Ik probeer daarom regelmatig nog iets te delen en ik blijf graag op de hoogte van de ervaringen van mijn volgers.

ADvertentie

Random blogs